Colofon

Belastingadviespartnerschap met beperkte aansprakelijkheid:

Colofon belastingadvies informatie volgens § 5 van de Duitse wet op elektronische communicatie (TMG)

Bengfort, Lammers + Brandsmöller Steuerberater Partnerschaft mbB Partnerschap met beperkte beroepsaansprakelijkheid met hoofdkantoor in 48691 Vreden, AG Essen, PR 2547

Stadtlohner Str. 27
48691 Vreden 

Postfach 11 09 
48684 Vreden 

Telefoon: 0 25 64 - 93 14-0 
Fax: 0 25 64 - 93 14-40 
e-mail: info@bengfort-abbing.de
Internet: www.bengfort-abbing.de

De in de belastingadviespartnerschap met beperkte aansprakelijkheid actieve dienstverleners met hun wettelijke beroepsbenamingen zijn:

Christian Bengfort: gedipl. bedrijfseconoom (FH) en belastingadviseur
Herbert Lammers: gedipl. bedrijfseconoom (FH) en belastingadviseur,
Christoph Brandsmöller belastingadviseur,
Christina Potreck: belastingadviseur, in dienst overeenkomstig § 58 van de Duitse wet op belastingadvies,
Manuela Niehuis: belastingadviseur, in dienst overeenkomstig § 58 van de Duitse wet op belastingadvies,
Rolf Schlichtmann: belastingadviseur, in dienst overeenkomstig § 58 van de Duitse wet op belastingadvies,
Stephanie Pier: belastingadviseur, in dienst overeenkomstig § 58 van de Duitse wet op belastingadvies,
Natalie Humberg: gedipl. bedrijfseconoom (FH) en belastingadviseur, in dienst overeenkomstig § 58 van de Duitse wet op belastingadvies

De bevoegde toezichtsautoriteit voor deze belastingadviseurs is: Steuerberaterkammer Westfalen-Lippe, Erphostrasse 43, 48145 Münster, Tel.: 0251/417640, Fax: 0254/41764-27, e-mail: mail@stbk-westfalen-lippe.de, Internet: www.stbk-westfalen-lippe.de

De beroepsbenaming belastingadviseur en de beroepsbenaming gedipl. bedrijfseconoom werden in de Bondsrepubliek Duitsland toegekend.

De volgende regelingen zijn van kracht:

 • Duitse wet op belastingadvies (StBerG) 
 • Duitse uitvoeringsverordening over de Duitse wet op belastingadvies
  (DVStB) - Duitse beroepsverordening voor belastingadviseurs (BOStB) 
 • Duitse verordening over de tarieven van belastingadviseurs (StBGebV)

De regelingen kunnen bij de Bundessteuerberaterkammer (daar onder downloads/Berufsrecht) www.bstbk.de ingezien worden.

Btw-nummer volgens §27a Duits wet op de omzetbelasting: DE 278087260

Verplichte beroepsaansprakelijkheidsverzekering: Allianz Deutschland AG, Kaiser-Wilhelm-Ring 21, 50672 Keulen

Ruimtelijk geldigheidsgebied: in het volledige EU-gebied en de staten van het Verdrag over de Europese Economische Ruimte

Informatie overeenkomstig de Duitse wet op de regeling van consumentengeschillen: er is geen verplichting en geen bereidheid tot deelname aan een geschillenregelingsprocedure voor een consumentenregelingsdienst.

Colofon
Advocatenpartnerschap met beperkte aansprakelijkheid:

Colofon juridisch advies informatie volgens § 5 van de Duitse wet op elektronische communicatie (TMG)

Rechtsanwaltspartnerschaft Abbing, Mertens + Partner mbB Partnerschap met beperkte aansprakelijkheid met hoofdkantoor in 48691 Vreden, AG Essen, PR 2543

Stadtlohner Str. 27
48691 Vreden 

Postfach 11 09 
48684 Vreden

Telefoon: 0 25 64 - 93 14-10
Fax: 0 25 64 - 93 14-40
e-mail: info@bengfort-abbing.de
Internet: www.bengfort-abbing.de

De in de advocatenpartnerschap met beperkte aansprakelijkheid actieve dienstverleners met hun wettelijke beroepsbenamingen zijn:

Ralf Abbing, advocaat en notaris;
Alfred Mertens, advocaat en notaris;
Christian Röring, advocaat

De bevoegde toezichtsautoriteit voor deze advocaten is: Rechtsanwaltskammer voor het Oberlandesgerichtsbezirk Hamm (publiekrechtelijk lichaam) Ostenallee 18, 59063 Hamm, Duitsland, Tel.:02381 / 985000, Fax:02381 / 985050, E-mail: info@rak-hamm.de, Internet http://www.rechtsanwaltskammer-hamm.de

De volgende tarieven- en beroepsverordeningen zijn van toepassing:

 • BRAO - Duitse verordening op advocaten
 • RVG - Duitse wet op de vergoeding van advocaten
 • BORA - Duitse beroepsverordening voor advocaten - verordening op
  gespecialiseerde advocaten
 • Beroepsregels van de advocaten van de Europese Unie (CCBE)

De regelingen kunnen bij de Bundesrechtsanwaltskammer (daar onder http://www.brak.de/fuer-anwaelte/berufsrecht/) ingezien worden.

De beroepsbenaming advocaat werd in de Bondsrepubliek Duitsland toegekend. De notarissen de heer Ralf Abbing en de heer Alfred Mertens staan als notarissen onder toezicht van de voorzitter van het Landgericht Münster en de toezicht van de Westfälische Notarkammer: Voorzitter van het Landgericht Münster, Am Stadtgraben 10, 48143 Münster, Tel.: 02 51 - 49 41, Fax: 02 51 - 49 44 99, Westfälische Notarkammer, Ostenallee 18, 59063 Hamm, Tel.: 0 23 81 - 96 95 90, Fax: 0 23 81 - 96 95 91, e-mail: info@westfälische-notarkammer.de, Internet: ww.notarkammer-hamm.de

Voor notarissen gelden de volgende tarieven- en beroepsverordeningen:

 • BNotO - Duitse verordening op notarissen, 
 • BeurkG - Duitse wet op certificering
 • GNotKG - Duitse wet op notaris- en gerechtskosten 
 • DONot - Duitse dienstverordening voor notarissen
 • Richtlijnen van de Westfälische Notarkammer

De tarieven- en beroepsverordeningen zijn te vinden op de internetpagina's van de Bundesnotarkammer (www.bnotk.de) onder de rubriek „Der Notar/Berufsrecht".

Verplicht beroepsaansprakelijkheidsverzekering: Allianz Deutschland AGKaiser-Wilhelm-Ring 21, 50672 Keulen. Ruimtelijk geldigheidsgebied: in het volledige EU-gebied en de staten van het Verdrag over de Europese Economische Ruimte.

Btw-nummer: DE 235006279


Dienstaanbieder van deze pagina:
Advocaten Abbing, Mertens + Partner
Stadtlohner Straße 27
48691 Vreden

Informatie overeenkomstig de Duitse wet op de regeling van consumentengeschillen: er is geen verplichting en geen bereidheid tot deelname aan een geschillenregelingsprocedure voor een consumentenregelingsdienst.